خريد vpn فیلترشکن خريد vpn خريد vpn کریو
دانلود کتاب الکترونیکی ایران باستان � تاریخ ما » کتابهای رایگان الکترونیکی
  انجمن
  • شما یکی از 1 مهمان آنلاین ما هستید!
 • ۲,۴۵۰
  این نگاره توسط انی کاظمی در تاریخ ۱۶ام دی، ۱۳۸۷ و در دسته "دانلود + کتاب های ایران باستان" ارسال شده است.

  نویسنده :

  منبع : اhttp://www.irantarikh.com

  فصل اول ـ پیدایش ایران
  ۱- ایران و قوم یرانی
  ۲- زرتشت و دین ایرانی
  ۳- تاریخ ایران پیش از پیدایش پادشاهی ماد
  ۴- چگونگی پادشاهی ماد در غرب فلات ایران
  ۵- چگونگی تشکیل شاهنشاهی ماد (نخستین شاهنشاهی ادر تاریخ ایران)

  فصل دوم ـ شاهنشاهی هخامنشی
  ۶- کورش بزرگ

  ۷- کمبوجیه و تصرف مصر
  ۸- داریوش بزرگ
  ۹- تئوری سیاسی شاهنشاهی
  ۱۰- خشایارشاه و یونانیان
  ۱۱- جانشینان خشیارشا
  ۱۲- آخرین شکوه تاریخی شاهنشاهی هخامنشی
  ۱۳- داستانهای کتیسیاس دروغین در باره تاریخ ایران
  ۱۴- افسانه فوریم (داستان استر و مردخای) در تورات یهودیان

  فصل سوم ـ هلنی‌ها در ایران
  ۱۵- اسکندر مقدونی ( برافتادن شاهنشاهی هخامنشی )
  ۱۶- خاورمیانه بعد از اسکندر

  بخش چهارم ـ شاهنشاهی پارتیان
  ۱۷- تشکیل سلطنت در پارت
  ۱۸- جنگهای ایران و روم در زمان پارتیان

  بخش پنجم ـ نقش تمدن ایران باستان در خاورمیانه
  ۱۹- ویژگیهای فرهنگ ایران باستان و نقش آن در تمدن‌سازی
  ۲۰- تأثیر فرهنگ ایرانی و نقش آن در پرداختن عقاید دینی خاورمیانه

  بخش ششم ـ شاهنشاهی ساسانی
  ۲۱- تشکیل شاهنشاهی ساسانی توسط اردشیر پاپکان
  ۲۲- شاپور اول
  ۲۳- احیای فکر دینی در ایران و ظهور مانی پیامبر تبلیغ‌گر رنج‌کشی و محرومیت
  ۲۴- قدرت‌گیری فقیهان در ایران، و نابسامانی سیاسی در کشور
  ۲۵- شاپور دوم (شاپور ذوالأکتاف)
  ۲۶- یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور)
  ۲۷- گسترش مسیحیت در خاورمیانه و پی آمدهایش
  ۲۸- نهضت بهدینِ مزدک، جنبش برای احیای تعالیم زرتشت
  ۲۹- خسرو انوشه‌روان دادگر
  ۳۰- هرمز چهارم و بهرام چوبینه
  ۳۱- خسرو پرویز، شکوه شاهنشاهی ایران در زمان ساسانی

  وروایت ویل دیورانت از تاریخ شاهنشاهی هخامنشی از آغاز تا سقوط


  کلمات کلیدی : " " + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + "" + ""